تکتین فلز نمونه

(تولید و تامین انواع قوطی های فلزی)

محصولات ما
قوطی ربعی

250 میلی لیتر

قوطی کوارت

1 لیتر

قوطی گالن

4 لیتر

قوطی گالن تمام تخلیه

4 لیتر

قوطی اسپری

250 میلی لیتر

قوطی ربعی فویلدار

250 میلی لیتر

حلب تمام تخلیه

20 لیتر

قوطی هاردنر

1 لیتر