کنترل کیفیت

Quality Control

Takktinfelez

واحد کنترل کیفی نقش بسیار مهمی و حیاتی در صنعت قوطی سازی ایفا می کند. آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز به تجهیزات مدرن آزمایشگاهی می باشد که انواع آزمایشات فیزیکی و شیمیایی در کلیه مراحل لاک زنی ، چاپ ، برش ، جوش و بسته بندی انجام می گیرد .

نظارت واحد کنترل کیفی فقط محدود به مراحل تولید و محصول نهایی نبوده و خرید مواد اولیه از شرکت های معتبر داخلی و خارجی تیز تحت نظارت مستقیم این واحد انجام می پذیرد .

صنایع چاپ و بسته بندی تکتین فلز نمونه دارای آزمایشگاه مجهز به جدیدترین دستگاه های مورد نیاز استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی ، با نیروی متخصص در هر لحظه در فرایند تولید قوطی فلزی از لحاظ شیمیایی و فیزیکی مورد آزمایش قرار گرفته تا محصولی با کیفیت و همراه با استاندارد های روز تولید و عرضه کند.

نمونه هایی از تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت تکتین فلز نمونه عبارتند از پروژکتور دوخت مضاعف قوطی (Double Seam Projector) ، دستگاه اندازه گیری عمق بید قوطی فلزی (Bead Depth Gauge) ، گیج اندازه گیری فلنج قوطی(Flange Width Gauge) و …

ما همواره در تلاشیم که محصولات را با استاندارد های فنی عرضه نمایییم.